Insert Logo Here

 

Pádraig Ó Snodaigh

Padraig ó Siochru

Rugadh Pádraig Ó Snodaigh i gCeatharlach. Is scríbhneoir, file, agus foilsitheoir é. Bhunaigh sé an comhlacht foilsitheoireachta Coiscéim, a raibh tionchar fíorthábhachtach aige ar litríocht na Gaeilge agus tá os cionn 1,000 leabhar de gach cineál foilsithe aige. Tá filíocht, úrscéalta agus aistí staire tagaithe ó pheann an tSnodaigh féin. I measc na gcnuasach filíochta uaidh tá Cumha agus Cumann (Aisling Design, 1985), Cúl le Cúl (1988), Cronú (2004) agus Clamavi (2014).

 

Pádraig Ó Snodaigh was born in Carlow. He is an Irish language activist, poet, writer and publisher. In 1980 he founded the publishing company Coiscéim, which has published over a thousand books and been a seminal influence in Irish-language publishing. He has written poetry, novels, and historical essays. Poetry collections, include Cumha agus Cumann (Aisling Design, 1985), Cúl le Cúl (1988), Cronú (2004) and Clamavi (2014).


Mary O' Malley

Mary O Malley

Rugadh Mary O'Malley i gConamara agus cuireadh oiliúint uirthi i gColáiste na hOllscoile, Gaillimh. Chaith sí ocht mbliana ag cur fúithi i Liospóin na Portaingéile agus í ag múineadh san Universidade Nova ann. Chaith sí tréimhsí cónaitheacha i bPáras, Tarragona, Nua Eabhrac, An Ghaillimh, Doire agus Béal Feirste chomh maith. Is ball í d'Aos Dána agus tá roinnt duaiseanna buaite aici dá cuid filíochta. Tá ocht gcnuasach foilsithe aici agus Playing the Octopus (Carcanet 2016) an ceann is déanaí.

Mary O'Malley was born in Connemara and educated at University College Galway. She lived in Lisbon for eight years where she taught at the Universidade Nova. She has also held residencies in Paris, Tarragona, New York, NUI Galway, Derry and Belfast. She is a member of Aos Dána and has won a number of awards for her poetry. She has published eight collections of poetry, the most recent Playing the Octopus (Carcanet 2016).Dairena Ní Chinnéide

Dairena ni Chinneide

As Corca Dhuibhne do Dhairena Ní Chinnéide ó dhúchas. Céimí de chuid Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus Coláiste na hOllscoile, Gaillimh, chaith sí tréimhsí ag obair mar léiritheoir teilifíse agus mar aistritheoir sara ndírigh sí isteach ar an scríbhneoireacht. I measc na gcnuasach filíochta atá foilsithe aici tá trí chnuasach dhátheangacha, Fé Gheasa/Spellbound (Arlen House 2017), an ceann is déanaí, agus trí chnuasach as Gaeilge amháin: Poll na mBabies (Coiscéim 2008), Bleachtaire na Seirce (Coiscéim 2011) agus Cloithear – Aistear Anama (Coiscéim 2013). Tá léite aici ag mórchuid féilte agus imeachtaí liteartha anso in Éirinn agus thar lear in Albain, An Fhrainc, An tSlóibhéin agus An Bheilg.

Dairena Ní Chinnéide lives on the Dingle Peninsula where she was born and raised. A Graduate of University College Dublin and University College Galway, she worked in television production and as a translator before concentrating on writing. Her published collections include three bilingual collections of poetry, of which Fé Gheasa/Spellbound (Arlen House 2017) is the most recent, and three collections in Irish only; Poll na mBabies (Coiscéim 2008), Bleachtaire na Seirce (Coiscéim 2011) and Cloithear – Aistear Anama (Coiscéim 2013). She has performed professionally at many artistic events at home in Ireland and also in Scotland, France, Slovenia and Belgium.

Aifric Mac Aodha

catriona ni chleirchin

Sa bhliain 1979 a rugadh Aifric Mac Aodha. Chaith sí seal ina heagarthóir ar Comhar agus, le tamall de bhlianta, tá sí ina heagarthóir Gaeilge ar The Stinging Fly agus ar Trumpet, iris de chuid Éigse Éireann. Foilsíodh a saothar in irisí anseo agus thar lear. Bhronn An Chomhairle Ealaíon mórchuid sparánachtaí uirthi. Tá sí ina heagarthóir cúnta le An Gúm faoi láthair.

Aifric Mac Aodha was born in 1979. She is a former editor of Comhar, and the current Irish-language poetry editor of The Stinging Fly and Poetry Ireland's Trumpet. Her work has been published in numerous magazines and journals, both here and overseas. The Arts Council of Ireland has awarded her several bursaries. She works as an assistant editor with An Gúm.

Séamus Barra Ó Súilleabháin

Séamus Barra Ó Súilleabháin

File ó Lios Tuathail is ea Séamus Barra Ó Súilleabháin. Is minic é ag aithris le tionlacan ceoil agus tá an-spéis aige i gceol hip-hop. Fé láthair, tá sé i mbun taighde ar Mhícheál Ó Gaoithín agus is comheagarthóir é ar an iris Mionlach. Is é Beatha Dhónaill Dhuibh 2016 a chéad chnuasach dánta foilsithe ag Cló Iar-­Chonnacht. 

Séamus Barra Ó Súilleabháin is a young poet from Listowel in North Co. Kerry. His first collection of poetry Beatha Dhónaill Dhuibh was published by Cló Iar-Chonnacht in 2016. He is joint editor of the magazine Mionlach and he is researching the life and work of Maidhc File Ó Guithín from Dún Chaoin.Gearóid Ó Lúing

Gearóid Ó Lúing

Rugadh Gearóid Ó Lúing i mBaile Átha Cliath i 1958. Tá céim B.A. agus céim mháistreachta sa leabharlannaíocht aige ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Is Coimeádaí Cúnta é i Rannóg na mBailiúchán Speisialta i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann Tá stair na Leabharlainne á scríobh aige faoi láthair. 

Gearóid Ó Lúing was born in Dublin in 1958. He graduated from University College Dublin with a Master's Degree in Librarianship. He is Assistant Curator of Special Collections in the National Library of Ireland and is ­currently compiling a history of the Library.

  

Tríona Ní Shíocháin

Tríona Ní Shíocháin

Tríona Ní Shíocháin Ceoltóir, amhránaí agus scoláire idirdhisciplíneach ceoil agus Gaelainne is ea Tríona Ní Shíocháin go bhfuil suim ar leith aici sa traidisiún amhránaíochta, sa bhfilíocht bhéil, agus sa cheol traidisiúnta. Ceapadh í le déanaí ina Léachtóir le Ceol Gaelach i Roinn an Cheoil, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, agus do chaith sí deich mbliana roimis sin ina léachtóir le Gaelainn in Ollscoil Luimnigh. Do foilsíodh Bláth 's Craobh na nÚdar: Amhráin Mháire Bhuí léi (maraon le dlúthdhiosca desna hamhráin) i 2012, agus is gairid go bhfoilseofar saothar nua léi ar an amhránaíocht agus ar an bhfilíocht bhéil dar teideal Singing Ideas: Performance, Politics, and Oral Poetry (Berghahn, 2018).

Tríona Ní Shíocháin is a whistle-player, singer and interdisciplinary scholar who specialises in the sean-nós singing tradition of Munster and in the work of the celebrated Irish language song-composer, Máire Bhuí Ní Laeire. She published Bláth 's Craobh na nÚdar: Amhráin Mháire Bhuí in 2012, which included a multi-text edition with musical transcriptions of the songs of Máire Bhuí, and also an accompanying CD of archival and field recordings, as well as analysis and theoreticisation of the songs. She was Lecturer in Irish Language and Literature at UL 2007-2017, and has recently taken up the position of Lecturer in Irish Traditional Music at UCC. She is author of the forthcoming monograph Singing Ideas: Performance, Politics, and Oral Poetry (Berghahn, 2018).

IMLÉ

IMLE

Is banna ceoil neamhghnách iad IMLÉ, a bhfuil fuaim ar leith acu a eascraíonn as cúlra éagsúil a bheith ag na hamhránaithe. Cíorann a gcéad albam cuid de cheisteanna móra an tsaoil: brí na beatha, ár gcaidreamh leis an bpláinéad agus aimsiú an dóchais san éadóchas. Sheinn siad ag an bPicnic Leictreach, Féile na Bealtaine (sa Daingean), Liú Lúnasa (i mBéal Feirste) agus Féile IMRAM (i mBaile Átha Cliath), agus chonacthas ar an teilifís iad freisin ar an gclár comórtha TG4, I Lár an Aonaigh ar BBC2 NI agus ghlac siad páirt san fhéile idirnáisiúnta cheoil SUNS EUROPE in Udine na hIodáile. Bhain siad amach na gradaim Banna, Albam agus Amhrán na Bliana ag Gradaim Cheoil NÓS 2017.  Tá céadalbam an bhanna, IMLÉ, le fáil anois ag www.gael-linn.ie, i siopaí ceoil, ar iTunes agus ar Spotify.

IMLÉ is an unconventional band with a unique sound, based around vocalists with very diverse musical backgrounds. Founded in 2015, their mission statement was to create something different that was uncompromising & honest. In their short time together the band has been busy playing Electric Picnic, Féile na Bealtaine (Dingle), Liú Lúnasa (Belfast) and IMRAM Festival (Dublin), SUNS EUROPE in Udine Italy as well as TV appearances on TG4's 20th Anniversary show and I Lár an Aonaigh on BBC 2 NI. IMLÉ won best album, song and band at the 2017 Gradaim Cheoil NÓS - an awards ceremony that celebrates contemporary music in Irish organised by nos.ie. Their self-titled debut album is now on release. Available from www.gael-linn.ie, music stores, iTunes & Spotify.