Insert Logo Here

 

Biddy Jenkinson

Biddy Jenkinson

Braitheann an scríbhneoir seo gur mór an t-iontas sinn a bheith ann in aon chor agus go bhfuil cúram orainn dá réir a bheith fiosrach i dtaobh na beatha agus saintréithe ár ndaonnachta: samhlaíocht, cruthaitheacht, cumas machnaimh, cumas tuisceana, cumas bheith i gcomhbhá lenár gcomhchréatúirí a cheiliúradh.
Fúinne an císte a mhaisiú, na síolta a chur, na nótaí a sheinnt, an báibín a ghléasadh, an rann a chóiriú, dathanna a bhreacadh, an bhreith a dhéanamh, an stair a scríobh, “le feirc, feadaíl agus fiafraitheacht.”
Ní mhaífeadh an scríbhneoir seo gur stiúraigh spiorad na ceart-chéille i gcónaí í, ach maíonn sí go neamhbhalbh gur foghlaimeoir díograiseach agus útamálaí dóchasach í, gur fearr léi ceist spéisiúil ná freagra cinnte dearfa agus gur mór léi comhluadar lucht dáimhe. Is báúil lucht aon cheirde—nuair nach mbíonn siad ag smísteáil a chéile, ar ndóigh.
Gabhann an scríbhneoir seo buíochas ó chroí le Coiscéim a d’fhoilsigh a cuid leabhar, ina measc leabhair filíochta, agus na scéalta bleachtaireachta: An tAthair Pádraig Ó Duinnín, Bleachtaire agus Duinnín ar an SceilgAthinsint—de chineál—ar an Táin, Táinrith, an leabhar is deireanaí dá cuid. Níor mhaith léi na leabhair do pháistí, Púca Púca agus An Bhanríon Bess agus Gussaí Gaimbín, a fhágáil ar lár.Tá sí faoi chomaoin acu siúd a chuir drámaí dá cuid ar stáitse. Buíochas ar leith do Lab na Mainistreach sa Daingean a dhein éacht ar leith lena dráma, Mise, Subhó agus Macco i 2014.

 

This writer feels that it is a wonder that we exist at all and that we therefore have a duty to be curious about life and to celebrate the characteristic traits of our humanity: imagination, creativity, the ability to reflect, to understand and to sympathize with our fellow creatures.
It is up to us to decorate the cake, to plant the seeds, to play the notes, to dress the baby, to arrange the poem, to colour in, to make the  judgement, to write the history with “swagger, whistling and enquiry”.
This writer would not claim that she was always guided by good sense, but she states frankly that she is a fervent learner and a hopeful bumbler who prefers an interesting question to a certain answer and who loves the company of kindred spirits. The followers of any craft are kind, of course, when they are not busy battering each other.
This writer is grateful to Coiscéim who publish her books amongst which are poetry collections and the detective stories An tAthair Pádraig Ó Duinnín, Bleachtaire and Duinnín ar an Sceilg. Her latest book is Táinrith, a kind of retelling of the Early Irish epic Táin Bó Cuailgne. Nor would she like her children's books forgotten,  Púca Púca agus An Bhanríon Bess and Gussaí Gaimbín. She is grateful also to those who have staged her plays, particularly Lab na Mainistreach in Dingle who staged an excellent production of the play  Mise, Subhó agus Macco in 2014.Moya Cannon

Moya Cannon

Rugadh Moya Cannon i gContae Dhún na nGall. Is é Keats Lives (Carcanet Press, Manchain) a cúigiú chnuasach filíochta. Tá Duais Bhreandáin Uí Bheacháin agus Duais Labhrás Uí Sheachnasaigh araon buaite aici. Bhí sí tráth ina heagarthóir ar Iris Éigse Éireann agus i 2011 bhí sí mar Ollamh Heimbold le Léinn Ceilteach ag Ollscoil Villanova P.A.

Moya Cannon was born in County Donegal. Keats Lives (Carcanet Press, Manchester) is her fifth collection of poetry. She is a winner of the Brendan Behan Award and the Laurence O'Shaughnessy Award. She has been Editor of Poetry Ireland Review and was 2011 Heimbold Professor of Irish Studies at Villanova University P.A.

Ailbhe Ní Ghearbhuigh

Ailbhe Ní Ghearbhuigh

Ciarraíoch í Ailbhe ní Ghearbhuigh. Tá a cuid filíochta léite aici i bpáras, i Nua Eabhrac, i Montreal agus ar an mBuailtín. Bhuaigh a dán 'Deireadh na Feide' Corn uí Néill i 2012 agus roghnaíodh 'Filleadh ar an gCathair' mar Dhán uachtarántacht an Aontais eorpaigh i 2013. Bhain an dán céanna áit amach ar ghearrliosta RTÉ, 'A poem for Ireland'. D'fhoilsigh Coiscéim a céad chnuasach filíochta, Péacadh, i 2008 agus is é Tost agus Allagar (2016) an leabhar is déanaí uaithi.

Ailbhe Ní Ghearbhuigh was born in Kerry. She has read at festivals in New York, Paris, Montreal, Berlin and Ballyferriter. In 2012 her poem 'Deireadh na Feide' won the O'Neill Poetry Prize. 'Filleadh ar an gCathair' was chosen as Ireland's EU Presidency poem in 2013 and was shortlisted in 2015 for RTÉ's 'A Poem for Ireland'. Her first collection, Péacadh, was published in 2008. Tost agus Allagar (2016) is the title of her latest collection.

Caitríóna Ní Chleirichín

catriona ni chleirchin

Is file, critic agus léachtóir le Gaeilge i gColáiste phádraig, Droim Conrach í
Caitríona ní Chléirchín. Is as Contae Mhuineacháin ó dhúchas don fhile
seo. Bhuaigh a céad chnuasach filíochta, Crithloinnir, an chéad duais san
oireachtas i gComórtas na scríbhneoirí Úra 2010. Bhuaigh a dara cnuasach
An Bhrídeach Sí (2014) Duais Mhíchíl uí Airtnéide i 2015. Tá dochtúireacht
bainte amach aici ar fhilíocht nuala ní Dhomhnaill agus Biddy Jenkinson.
Tá dánta foilsithe aici in Comhar, Irish Pages, Cyphers, An tUltach agus An
Guth agus cinn eile. Chuir Liam Carson a saothar i gcomparáid leis an fhile
rúiseach Marina Tsvetaeva. Liriceoir nua an ghrá is ea í a thagann i
gcomharbacht ar Mháire Mhac an tSaoi.

Caitríona Ní Chléirchín is an Irish-language poet, critic and lecturer at St. Patrick's College DCU. She is originally from Monaghan and published her début collection of poetry in Irish in 2010, Crithloinnir, which won first prize in the Oireachtas competition for new writers. Her second collection An Bhrídeach Sí published in 2014 has won the Michael Hartnett Prize 2015. She completed her doctorate on the poetry of Nuala Ní Dhomhnaill and Biddy Jenkinson in 2014. She has published poetry in Comhar, Irish pages, Cyphers, The stinging Fly, An tultach and An Guth and others. Liam Carson has compared her work to that of the famous Russian Poet Marina Tsvetaeva. She is the new love lyricist writing in Irish today and is strongly influenced by the poetry of Máire Mhac an tSaoi.

Marcus Mac Conghail

Marcus Mac Conghail

Thosnaigh mé ag scríobh dánta nuair a bhíos ag maireachtaint i gCorca Dhuibhne toisc gurb é sin a bhí ar bun ag gach éinne eile san áit. Tá Corca Dhuibhne breac le scríbhneoirí mar atá Baile an Ghóilín breac le crainn. Bíonn comhluadar tábhachtach - ní amháin toisc go dtugann sé cead duit a leithéid a dhéanamh ach toisc go gcuireann sé faobhar ar do mhéarchlár. Iomaíocht chairdiúil. Táim fillte ar Bhleá Cliath le roinnt blianta anois agus tá iarrachtaí déanta agam teacht ar a chomh-mhaith de chomhluadar anso.

I started writing poems when living in Corca Dhuibhne because that's what everyone else in the place does. Corca Dhuibhne is as full of writers as Baile an Ghóilín is full of trees. Company is important – not only because it gives you permission to do the likes, but because it sharpens your keyboard. Friendly competition. I have been back in Dublin for some