Menu

Category: Uncategorized

Ceardlanna Filíochta

Satharn 6ú Samhain/ Saturday November 6th – Áras Bhréanainn 10rn/10am Ceardlann Filíóchta le Gabriel Fitzmaurice (as Bearla)/Poetry workshop in English Ceardlann Filíochta le Áine Ní Fhoghlú (as Gaeilge) /Poetry workshop in Irish Costas/Cost: €25

Read More →

Léacht na Féile

Léacht na Féile ar fáil anseo. “Mo Shlán le Gleann aoibhinn an Mháma”: Imirce in Amhráin agus Filíocht na nDaoine, an teideal atá air, agus is é Seán Mac an tSíthigh MPhil, iriseoir agus taighdeoir, a bheidh á thabhairt. 661 commentLikeCommentShare

Read More →

An Fhéile Bheag Filíochta: Ceardlanna Filíochta Ar-líne / Online Poetry Workshops

Satharn 7 Mí na Samhna, ag tosnú ag 10rn Don bhFéile Bheag Filíochta 2020 beidh dhá cheardlann filíochta ar-líne á reachtáil faoi stiúr beirt fhilí aitheanta: ceann as Gaeilge le hÁine Uí Fhoghlú agus ceann as Béarla le David Wheatley. Beidh táille de €20 do rannpháirtithe. Beidh líon na rannpháirtithe teoranta go dtí 7 ar a mhéid. Tuilleadh Eolais agus clárú ach teagmháil le eolas@feilebheagfiliochta.com. Saturday 7 November, starting at 10am The bilingual poetry festival An Fhéile Bheag Filíochta 2020 will be hosting two online poetry workshops led by acclaimed poets: one in Irish with Áine Uí Fhoghlú and one […]

Read More →

Clár 2019 An Fhéile Bheag Filíochta fógartha

An Fhéile Bheag Filíochta 2019 programme launched: Aoine 8 – Domhnach 10 Samhain, Baile an Fheirtéaraigh, Co. Chiarraí. Friday 8 – Sunday 10 November, Baile an Fheirtéaraigh, Co. Kerry Tá an Fómhar buailte linn arís agus é in am dúinn cuireadh a chraobhscaoileadh chuig lucht na héigse i gcéin is i gcóngar. Mar is dual, is le lúcháir agus bród a fhógraímid an féasta filíochta atá le fáil i gclár 2019. Autumn is upon us once again and it’s time for us to issue an invitation to poets and poetry-lovers near and far. As usual, we are proud and excited […]

Read More →

Feile Bheag Filíochta 2018

Tionólfar an 12ú Féile Bheag Filíochta i mBaile an Fheirtéaraigh ar 9,10,11 Mí na Samhna 2018. Bíonn ana-éileamh ar an bhFéile seo ag tosach an Gheimhridh; Reacaireacht agus Ceardlanna ag filí aitheanta, léacht na Féile, amhráin, ceol agus an maidhc oscailte, mar a léann cumadóirí áitiúla agus cuairteoirí a gcuid filíochta. Is abhar mortais don Choiste ag an bpointe seo a fhógairt gurb iad Áine Ní Ghlinn agus Peter Sirr a bheidh i mbun na gCeardlann a tionólfar ar an Satharn 10ú Samhain in Áras Bhréanainn. The 12th annual Féile Bheag Filíochta poetry festival, will run from the 9th to […]

Read More →