Menu

Category: Uncategorized

Clár na Féile 2022

An Fhéile Bheag Filíochta 2022 – Ioslódáil Eagrán: Ceiliúrtha Mháire Mhac an tSaoi Dé hAoine, 11 Samhain 2022 Áras Bhréanainn, Baile an Fheirtéaraigh 17.00 Seoladh suiteál Scannáin “Áine; Máire; Ríonach” le Siobhán Ní Dhuinnín (Saor) Is léiriú é seo do thrí ghearrscannán ina bhfuil páirt ag Máire Ní Chéilleachair, Áine Moynihan, agus Ríonach Ní Néil. Tugann na scannáin seo léargas dúinn ar thriúir bhan. Díríonn siad ar an dtábhacht a bhaineann le háiteanna faoi leith, a roghnaigh na healaíontóirí féin. Tugann na gluaiseachtaí leochaileacha atá fite fuaite ina chéile, stracfhéachaint dúinn ar an gceird ar leith atá ag an triúr … Read more

Read More →

Ceolchoirm na Féile

Inn K agus a Banna Dé Sathairn, 12 Samhain 2022 Inni-K agus a banna 20.00 Ceolchoirm na Féile ÁRAS BHRÉANAINN, BAILE AN FHEIRTÉARAIGHTicéidí: €20

Read More →

Ceardlanna Filíochta

Satharn 12ú Samhain/ Saturday November 12th – Áras Bhréanainn 10rn/10am Ceardlann Filíochta le Ailbhe Ní Ghearbhuigh (as Gaeilge) /Poetry workshop in Irish Ceardlann Filíóchta le Billy Ramsell (as Bearla)/Poetry workshop in English Costas/Cost: €25

Read More →

Léacht na Féile

2022 CEILIÚRADH AR MHÁIRE MHAC AN tSAOI Dé hAoine, 11 Samhain 2022 20.00 Léacht na Féile: Máire Mhac An tSaoi, File: Athbhreithniú ar a Saothar, an Dr Patricia Coughlan, Ollamh Emerita, Coláiste Ollscoile ChorcaíMÚSAEM CHORCA DHUIBHNE, BAILE AN FHEIRTÉARAIGH | Saor Patricia Coughlan Ollamh Emerita, Scoil an Bhéarla, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. Comhalta Taighde Sinsearach de chuid Rialtas na hÉireann (2002-3). Eagarthóir, Spenser and Ireland: An Interdisciplinary Perspective (1990); comheagarthóir, Modernism and Ireland: The Poetry of the 1930s (1995), agus Irish Literature: Feminist Perspectives (2008). Aistí foilsithe aici ar ghnéithe éagsúla de litríocht na hÉireann, agus suim ar leith aici … Read more

Read More →

An Fhéile Bheag Filíochta: Ceardlanna Filíochta Ar-líne / Online Poetry Workshops

Satharn 7 Mí na Samhna, ag tosnú ag 10rn Don bhFéile Bheag Filíochta 2020 beidh dhá cheardlann filíochta ar-líne á reachtáil faoi stiúr beirt fhilí aitheanta: ceann as Gaeilge le hÁine Uí Fhoghlú agus ceann as Béarla le David Wheatley. Beidh táille de €20 do rannpháirtithe. Beidh líon na rannpháirtithe teoranta go dtí 7 ar a mhéid. Tuilleadh Eolais agus clárú ach teagmháil le eolas@feilebheagfiliochta.com. Saturday 7 November, starting at 10am The bilingual poetry festival An Fhéile Bheag Filíochta 2020 will be hosting two online poetry workshops led by acclaimed poets: one in Irish with Áine Uí Fhoghlú and one … Read more

Read More →

Clár 2019 An Fhéile Bheag Filíochta fógartha

An Fhéile Bheag Filíochta 2019 programme launched: Aoine 8 – Domhnach 10 Samhain, Baile an Fheirtéaraigh, Co. Chiarraí. Friday 8 – Sunday 10 November, Baile an Fheirtéaraigh, Co. Kerry Tá an Fómhar buailte linn arís agus é in am dúinn cuireadh a chraobhscaoileadh chuig lucht na héigse i gcéin is i gcóngar. Mar is dual, is le lúcháir agus bród a fhógraímid an féasta filíochta atá le fáil i gclár 2019. Autumn is upon us once again and it’s time for us to issue an invitation to poets and poetry-lovers near and far. As usual, we are proud and excited … Read more

Read More →

Feile Bheag Filíochta 2018

Tionólfar an 12ú Féile Bheag Filíochta i mBaile an Fheirtéaraigh ar 9,10,11 Mí na Samhna 2018. Bíonn ana-éileamh ar an bhFéile seo ag tosach an Gheimhridh; Reacaireacht agus Ceardlanna ag filí aitheanta, léacht na Féile, amhráin, ceol agus an maidhc oscailte, mar a léann cumadóirí áitiúla agus cuairteoirí a gcuid filíochta. Is abhar mortais don Choiste ag an bpointe seo a fhógairt gurb iad Áine Ní Ghlinn agus Peter Sirr a bheidh i mbun na gCeardlann a tionólfar ar an Satharn 10ú Samhain in Áras Bhréanainn. The 12th annual Féile Bheag Filíochta poetry festival, will run from the 9th to … Read more

Read More →