Menu
Picture of Patricia Coughlan picture

Léacht na Féile

2022 CEILIÚRADH AR MHÁIRE MHAC AN tSAOI

Dé hAoine, 11 Samhain 2022

20.00 Léacht na Féile: Máire Mhac An tSaoi, File: Athbhreithniú ar a Saothar, an Dr Patricia Coughlan, Ollamh Emerita, Coláiste Ollscoile Chorcaí
MÚSAEM CHORCA DHUIBHNE, BAILE AN FHEIRTÉARAIGH |

Saor

Patricia Coughlan

Ollamh Emerita, Scoil an Bhéarla, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. Comhalta Taighde Sinsearach de chuid Rialtas na hÉireann (2002-3). Eagarthóir, Spenser and Ireland: An Interdisciplinary Perspective (1990); comheagarthóir, Modernism and Ireland: The Poetry of the 1930s (1995), agus Irish Literature: Feminist Perspectives (2008). Aistí foilsithe aici ar ghnéithe éagsúla de litríocht na hÉireann, agus suim ar leith aici sa chritic fheimineach agus i litríocht na mban, idir údair Ghaeilge (Peig Sayers, Máire Mhac an tSaoi) agus Bhéarla (Eiléan Ní Chuilleanáin, Elizabeth Bowen, Edna O’Brien).

Professor Emerita in the School of English, UCC. Visiting Professor in Irish Studies at Concordia University, Montréal (2010), Fulbright Fellow, Fordham University, New York (2015). Editor of Spenser and Ireland: An Interdisciplinary Perspective (1990); co-editor of Modernism and Ireland: The Poetry of the 1930s (1995), and Irish Literature: Feminist Perspectives (2008). She has a particular interest in feminist criticism and in women’s literature, in both Irish (Peig Sayers, Máire Mhac an tSaoi) and English (Eiléan Ní Chuilleanáin, Elizabeth Bowen, Edna O’Brien).


2020

Léacht na Féile ar fáil anseo. “Mo Shlán le Gleann aoibhinn an Mháma”: Imirce in Amhráin agus Filíocht na nDaoine, an teideal atá air, agus is é Seán Mac an tSíthigh MPhil, iriseoir agus taighdeoir, a bheidh á thabhairt.

661 commentLikeCommentShare

More News