Menu

Clár na Féile 2023


Dé hAoine, 10 Samhain 2023

ÁRAS BHRÉANAINN, BAILE AN FHEIRTÉARAIGH

5.00 in Oscailt ‘Cuimhne Chath Fionntrá’, Taispeántas: an Scéil agus a Ealaíne

(taispeántas ar oscailt le linn na féile) | Saor

AN MÚSAEM, BAILE AN FHEIRTÉARAIGH

7.00 in Oscailt Oifigiúil na Féile le Peadar Ó hUallaigh

Fear an Tí: Simon Ó Faoláin | Saor

7.30 in Seoladh Leabhair: ‘Inside Innti: A new wave in Irish poetry’, in eagar ag Ailbhe Ní Ghearbhuigh agus Tristan Rosenstock, á sheoladh ag Pádraig Mac Fhearghusa | Saor

8.00 in Léacht na Féile: ‘An Fhiannaíocht in Aimsir na hAthbheochana’, le Dubhán Ó Longáin | Saor

TIGH BHRIC, AN RIASC

9.30 in Oíche Bhothántaíochta: Ceol, Amhráin agus Filíocht

Aoi-Cheoltóirí: Bríd Donnelly agus Cillian Ó Briain

Fear an Tí: Noelie Ó Maoileoin | Saor


Friday, November 2023

ÁRAS BHRÉANAINN, BAILE AN FHEIRTÉARAIGH

5.00 pm Opening of ‘The Battle of Ventry Strand’: Exhibition on the Legend and Art

(exhibition open throughout the festival) | Free

THE MUSEUM, BAILE AN FHEIRTÉARAIGH

7.00 pm Official Opening of the Festival by Peadar Ó hUallaighFear an Tí: Simon Ó Faoláin

Simultaneous Translation | Free

7.30 pm Book Launch: ‘Inside Innti: A new wave in Irish poetry’, edited by Ailbhe Ní Ghearbhuigh and Tristan Rosenstock, launched by Pádraig Mac Fhearghusa. Simultaneous Translation | Free

8.00 pm Festival Lecture: ‘The Fianna Cycle in the Irish Revival’, by Dubhán Ó Longáin. Simultaneous Translation | Free

TIGH BHRIC, AN RIASC

9.30 pm Rambling House: Music, Song and PoetryMusic: Bríd Donnelly and Cillian Ó BriainFear an Tí: Noelie Ó Maoileoin | Free


Dé Sathairn, 11 Samhain 2023

ÁRAS BHRÉANAINN, BAILE AN FHEIRTÉARAIGH

10.00 rn 1. Ceardlann Filíochta (as Gaeilge)

Aifric Mac Aodha | €30

10.00 rn 2. Ceardlann Filíochta (as Béarla)

Seán Lysaght | €30

3.00 in Seimineár: ‘Pár, Cibearspás, nó Duibheagán? Irisí na Gaeilge amach anseo’

Rannpháirtithe: Tristan Rosenstock, Niall O’Gallagher, Darragh Ó Caoimh

Cathaoirleach: Pádraig Mac Fhearghusa | Saor

TIGH UÍ MHURCHÚ, BAILE AN FHEIRTÉARAIGH

6.00 in Béile le chéile

ÁRAS BHRÉANAINN, BAILE AN FHEIRTÉARAIGH

7.30 in Ceolchoirm na Féile

Léamh Filíochta na n-Aoi-Fhilí Seán Lysaght agus Aifric Mac Aodha agus ceolchoirm le Síle Denvir agus Barry Kerr ina dhiaidh | €20

SIAR Ó THUAIDH (TIGH UÍ CHATHÁIN), BAILE AN FHEIRTÉARAIGH

10.00 in Filíocht leis na hAíonna agus ‘Mic’ Oscailte

Bean an Tí: Áine Moynihan | Saor

Saturday, 11 November 2023

ÁRAS BHRÉANAINN, BAILE AN FHEIRTÉARAIGH

10.00 am Poetry Workshops

1. Poetry Workshop (in Irish)

Aifric Mac Aodha | €30

2. Poetry Workshop (in English)

Seán Lysaght | €30

3.00 pm Seminar: ‘Paper, Cyberspace, or the Abyss? Literary Journals in Irish in the Future’Panel: Tristan Rosenstock, Niall O’Gallagher, Darragh Ó Caoimh Chair: Pádraig Mac Fhearghusa

Simultaneous Translation | Free

TIGH UÍ MHURCHÚ, BAILE AN FHEIRTÉARAIGH

6.00 pm Dinner

ÁRAS BHRÉANAINN, BAILE AN FHEIRTÉARAIGH

7.30 pm Festival ConcertPoetry Reading from the guest poets Seán Lysaght and Aifric Mac Aodha followed by concert with Síle Denvir and Barry Kerr | €20

SIAR Ó THUAIDH (KANE’S PUB), BAILE AN FHEIRTÉARAIGH

10.00 pm Poetry from guest poets and Open


Dé Domhnaigh, 12 Samhain 2023

AN DÍSEART, AN DAINGEAN

10.30 rn Laoithe Fiannaíochta agus Ceol Cláirsí

Dubhán Ó Longáin agus Cáit Ní Riain

11.15 rn Léamh Filíochta Oscailte leis na haoi-fhilí, filí áitiúla agus éinne eile gur mhaith leo bheith páirteach

Fear an Tí: John Prendergast | Saor

ÓSTÁN BENNER, AN DAINGEAN

1.00 in Lón Clabhsúir | €10

Sunday, 12 November 2023

AN DÍSEART, AN DAINGEAN

10.30 am Poetry from the Fianna Cycle and Harp MusicDubhán Ó Longáin and Cáit Ní Riain

11.15 am Open reading with guest and local poets and anyone else who wishes to participate

Fear an Tí: John Prendergast | Free

BENNER’S HOTEL, AN DAINGEAN

1.00 pm Lunch | €10


More News