Menu

2022 – CEILIÚRADH AR MHÁIRE MHAC AN tSAOI

Aoi Speisialta

Ailbhe Ní Ghearbhuigh
File Gaeilge í Ailbhe Ní Ghearbhuigh as Trá Lí i gCo. Chiarraí. D’fhoilsigh Coiscéim na cnuasaigh Péacadh (2008) agus Tost agus Allagar (2016), a ghnóthaigh Duais Uí hAirtnéide. Cnuasach dátheangach is ea The Coast Road a d’fhoilsigh Gallery Press mar a bhfuil aistriúcháin le filí aitheanta an Bhéarla. Bronnadh Duais Lawrence O’Shaughnessy uirthi in 2020. Foilseofar cnuasach nua Gaeilge léi sa bhfómhar, Tonn Teaspaigh agus Dánta Eile.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh is a poet from Tralee, Co. Kerry. Her books include Péacadh (Coiscéim 2008) and Tost agus Allagar (Coiscéim 2016), which won the Michael Hartnett Award in 2019. The Gallery Press published a bilingual
collection The Coast Road (2016). She was the 2020 recipient of the Lawrence O’Shaughnessy Award. A new collection in Irish will be published in the autumn.

Photograph Billy Ramsell

Billy Ramsell
Saolaíodh Billy Ramsell i gCorcaigh sa bhliain 1977 agus fuair sé a chuid oideachais sa Mhainistir Thuaidh agus i UCC. Tá dhá chnuasach filíochta foilsithe aige le Dedalus Press, Complicated Pleasures (2007) agus The Architect’s Dream of Winter (2013) ar foilsíodh leagan Iodáilise de le déanaí. Bronnadh Sparánacht Chair of Ireland air sa bhliain 2013 agus Sparánacht Chónaithe Éigse Éireann air in 2015. Tá a chuid filíochta léite aige ag go leor féilte agus imeachtaí liteartha ar fud an domhain. Tá sé ina chónaí i gCorcaigh, mar a bhfuil sé i mbun gnó foilsitheoireachta oideachais.
Billy Ramsell was born in Cork in 1977 and educated at the North Monastery and UCC. He has published two collections with Dedalus Press, Complicated Pleasures in 2007 and The Architect’s Dream of Winter in 2013, which was shortlisted for the Irish Times Poetry Now Award. He was awarded the Chair of Ireland Bursary for 2013 and the Poetry Ireland Residency Bursary for 2015. He has been invited to read his work at many festivals and literary events around the world. He lives in Cork where he co-runs an educational publishing company.

Picture of Patricia Coughlan picture

Patricia Coughlan

Ollamh Emerita, Scoil an Bhéarla, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. Comhalta Taighde Sinsearach de chuid Rialtas na hÉireann
(2002-3). Eagarthóir, Spenser and Ireland: An Interdisciplinary Perspective (1990); comheagarthóir, Modernism and Ireland: The Poetry of the 1930s (1995), agus Irish Literature: Feminist Perspectives (2008). Aistí foilsithe aici ar ghnéithe éagsúla de litríocht na hÉireann, agus suim ar leith aici sa chritic fheimineach agus i litríocht na mban, idir údair Ghaeilge (Peig Sayers, Máire Mhac an tSaoi) agus Bhéarla (Eiléan Ní Chuilleanáin, Elizabeth Bowen, Edna O’Brien).
Professor Emerita in the School of English, UCC. Visiting Professor in Irish Studies at Concordia University, Montréal (2010), Fulbright Fellow, Fordham University, New York (2015). Editor of Spenser and Ireland: An Interdisciplinary Perspective (1990); co-editor of Modernism and Ireland: The Poetry of the 1930s (1995), and Irish Literature: Feminist Perspectives (2008). She has a particular interest in feminist criticism and in women’s literature, in both Irish (Peig Sayers, Máire Mhac an tSaoi) and English (Eiléan Ní Chuilleanáin, Elizabeth Bowen, Edna O’Brien).

Picture of Mairín Nic Eoin

Máirín Nic Eoin
Scoláire litríochta í Máirín Nic Eoin a bhí ina léachtóir le Gaeilge i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, áit a raibh sí ina Ceann Roinne 2008-2013. Tá leabhair agus ailt foilsithe aici ar nualitríocht na Gaeilge, ina measc An Litríocht Réigiúnach (1982); Eoghan Ó Tuairisc: Beatha agus Saothar (1988); B’Ait Leo Bean: Gnéithe den Idé-eolaíocht Inscne i dTraidisiún Liteartha na Gaeilge (1998) agus Trén bhFearann Breac: An Díláithriú Cultúir agus Nualitríocht na Gaeilge (2005). Foilsíodh an leabhar
Cumadóireacht Uí Chadhain, a chuir Mícheál Briody agus í féin in eagar, in 2020. Is ball d’Acadamh Ríoga na hÉireann í.
Máirín Nic Eoin spent many years as a lecturer in Irish at St. Patrick’s College, Drumcondra, where she was head of department from 2008 to 2013. She has published books on various aspects of modern Irish literature, including An Litríocht Réigiúnach (1982); Eoghan Ó Tuairisc: Beatha agus Saothar (1988); B’Ait Leo Bean: Gnéithe den Idé-eolaíocht Inscne i dTraidisiún Liteartha na Gaeilge (1998) agus Trén bhFearann Breac: An Díláithriú Cultúir agus Nualitríocht na Gaeilge (2005). Cumadóireacht Uí Chadhain, which she co-edited with Mícheál Briody, was published in 2020.

Pictúir de Roisín Ní Ghairbhi

Róisín Ní Ghairbhí
Is as an Ráth Chaola i gContae Luimnigh do Róisín Ní Ghairbhí. Is Léachtóir sa Ghaeilge ag Coláiste Mhuire gan Smál í. Tá spéis aici i Litríocht na Gaeilge agus litríocht an Bhéarla araon ón 17ú go dtí an 21ú aois, chomh maith le léann an aistriúcháin agus léann an iarchoilíneachais; an athbheochan, feidhmeanna agus fearainn na litríochta, agus an Ghaeilge agus an pobal.
Róisín Ní Ghairbhí hails from Rathkeale in County Limerick. She is a Lecturer in Irish at Mary Immaculate College. Her research interests range from Irish literature in both languages from the 17th to the 21st century to translation studies, post-colonial studies, the Revival, the functions of literature, and the Irish language in the community.

Pictúir de Bríd Ní Mhoráin

Bríd Ní Mhóráin
Rugadh Bríd Ní Mhóráin in Áth Trasna, Co Chorcaí, ach tógadh í ar an gCom. Ba mhúinteoir teangacha í ó 1975–2001, agus ba í scríbhneoir cónaitheach Oidhreacht Chorca Dhuibhne ó 2003–2017. Foilsíodh a céad chnuasach, Ceiliúradh Cré, in 1992, agus tá sé cinn de chnuasaigh eile léi tagtha ó shin, an ceann is déanaí Flóra na Samhlaíochta (2021). Tá duaiseanna Oireachtais don bhfilíocht agus don bprós buaite aici.
Bríd was born in Newmarket, Co Cork, and raised in west County Kerry. She taught languages in Tralee from 1975 to 2001. Seven collections of her poetry have appeared since 1992, and her study of the Uíbh Ráthach Gaeltacht, Thiar sa Mhainistir atá an Ghaolainn Bhreá (1997) is widely acclaimed. A multiple Oireachtas prize-winner, in recent years she has participated in collaborative work with Scottish based artists.

Picture of Louis de Paor

Louis de Paor

Corcaíoch é Louis de Paor a chaith nach mór deich mbliana san Astráil. Bhuaigh a chnuasach filíochta Próca Solais is Luatha (Coiscéim, 1988) Duais an Ríordánaigh san Oireachtas, agus tá an duais sin buaite aige trí huaire ó shin. Chnuasaigh sé dánta comhaimseartha le filí éagsúla i Leabhar na hAthghabhála/Poems of Repossession (Bloodaxe Books/ Cló Iar-Chonnacht, 2016). Is iad Obair Bhaile (2021) agus Grá fiar (2022) an dá chnuasach is déanaí leis. Bhain cóiriú raidió ar dhán fada dá chuid, ‘Lá dá raibh/One day’, Bonn Óir ag na New York Festival Radio Awards i mbliana.

Louis de Paor was born in 1961 and was editor of Innti for a time. His thesis on Máirtín Ó Cadhain earned him a PhD, and he then spent almost a decade in Australia. His earliest poetry collections were published during that period, some in Ireland. He returned to Ireland in 1996, and is now the Director of the Centre for Irish Studies at NUI Galway. His latest work is Grá fiar (Coiscéim 2016). A radio arrangement of his long poem ‘Lá dá raibh/One day’ won a Gold Medal at the New York Festival Radio Awards this year.

Pictúir de Inni K

Inni K
Amhránaí, veidhleadóir, ceoltóir il-uirlise agus cumadóir ó Chill Choca, Co Chill Dara í Eithne Ní Chatháin, a bhfuil an t-ainm stáitse Inni-K uirthi. Bhí gnó crêpe aici tráth ag margadh feirme an Daingin. Le sinsearacht a fuair sí an ceol, a deir sí, agus thugadh a tuismitheoirí an chlann chuig cóisirí tí, go Sráid na Cathrach chuig Féile Willie Clancy agus chuig na fleadhanna gach samhradh. Chomh maith le ceithre dhlúthdhiosca a chur amach, seinneann sí leis an ngrúpa Ré, a mbíonn Cormac Ó Beaglaoich, Liam Ó Maonlaí agus Maitiú Ó Casaide bainteach leis.
Inni-K (Eithne Ní Chatháin) is a fiddler, singer and multi-instrumentalist from Kilcock, Co Kildare, who was surrounded by music as she grew up. Following a self-named CD in 2006, she adopted a stage name, and three more CDs followed: The King has Two Horse’s Ears (2015), The Hare & the Line (2019) and Iníon (2022). She also performs with the group Ré, with Cormac Ó Beaglaoich, Liam Ó Maonlaí and Maitiú
Ó Casaide among others.

Pictúir de Siobhán Ní Dhuinnín

Siobhán Ní Dhuinnín

Is rinceoir agus cóiréagrafaí í Siobhán Ní Dhuinnín. Rugadh agus tógadh í i gCathair Chorcaí, áit ina bhfuil sí lonnaithe. D’éirigh léi céim a bhaint amach i 2011 ó Northern School of Contemporary Dance, Sasana agus fuair sí máistreacht le rince comhaimseartha i nDámh Chruinne Éireann Rince agus Ceol i 2012. Tá Siobhán tar éis damhsa le John Jasperse, Liz Roche, Joan Davis, Junk Ensemble, Croí Glan, Laura Murphy agus Mary Wycherley ó shin. Tá obair Siobhán taispéanta aici i Dublin DanceFestival, Firkin Crane, Dance Limerick agus Cork Midsummer Festival. Bhí sí mar rinceoir cónaithe i nGaeltacht Mhúscraí, Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh, (2018-2020).

Siobhán Ní Dhuinnín is a dancer and choreographer. She was born and raised in Cork City, and still lives there. She received a degree from the Northern School of Contemporary Dance, England in 2011, and a master’s degree in contemporary dance from the Irish World Academy of Music and Dance in 2012. Since then, Siobhán has done dance work with John Jasperse, Liz Roche, Joan Davis, Junk Ensemble, Croí Glan, Laura Murphy and Mary Wycherley. Siobhán has shown her work at Dublin Dance Festival, Firkin Crane, Dance Limerick and Cork Midsummer Festival. She was the Dancer in Residence in the Doctor Ó Loingsigh Cultural Centre in the Múscraí Gaeltacht from 2018 to 2020.

More News