Menu

Ceardlanna Filíochta

Le clárú do na ceardlanna filíochta, déan teagmháil le Justin ag 4justinmc@gmail.com

Dé Sathairn, 11 Samhain 2023
ÁRAS BHRÉANAINN, BAILE AN FHEIRTÉARAIGH
10.00 rn 1. Ceardlann Filíochta (as Gaeilge)
Aifric Mac Aodha | €30
10.00 rn 2. Ceardlann Filíochta (as Béarla)
Seán Lysaght | €30


Saturday, 11 November 2023

ÁRAS BHRÉANAINN, BAILE AN FHEIRTÉARAIGH

10.00 am 1. Poetry Workshop (in Irish)

Aifric Mac Aodha | €30

2. Poetry Workshop (in English)

Seán Lysaght | €30


Aifric Mac Aodha

Sa bhliain 2023, ceapadh Aifric Mac Aodha ina scríbhneoir cónaithe le DCU. Tá sí ina heagarthóir Gaeilge le Poetry Ireland Review, gorse agus The Stinging Fly. D’fhoilsigh An Sagart an chéad chnuasach filíochta léi, Gabháil Syrinx, sa bhliain 2010. Foilsíodh dánta dá cuid ar irisí éagsúla, POETRY Young Irish Poets ina measc. Aistríodh a saothar go teangacha éagsúla, an Fhraincis, an Ghearmáinis, an Iodáilis, an Spáinnis agus an tSeicis san áireamh. Bhronn An Chomhairle Ealaíon mórchuid sparánachtaí uirthi agus ghlac sí páirt i bhféilte ar fud na hEorpa, i Meiriceá, i gCeanada agus san India. Sa bhliain 2017, d’fhoilsigh The Gallery Press an cnuasach is déanaí léi, Foreign News, mar aon le haistriúcháin Bhéarla le David Wheatley.

In 2023, Aifric Mac Aodha was appointed writer-in-residence at DCU. She is the Irish-language poetry editor of Poetry Ireland Review, gorse and The Stinging Fly. Her first poetry collection, Gabháil Syrinx (The Taking of Syrinx), was published by An Sagart in 2010 and her poetry has been published in various magazines and journals, including POETRY Young Irish Poets. Her work has been translated into many languages, including French, German, Italian, Spanish and Czech. She has been awarded several bursaries by The Arts Council and, in recent years, she has read at numerous festivals in Europe, America, Canada and India. Her latest collection, Foreign News, with translations by David Wheatley, was published by The Gallery Press in 2017.Seán Lysaght

Rugadh Seán Mac Giolla Iasachta i gCorcaigh in 1957 agus tógadh i gcathair Luimnigh é. Oileadh ar Choláiste an Chorráin é agus ina dhiaidh sin d’fhreastail sé ar Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath. Chaith sé tréimhse san Eilvéis agus sa Ghearmáin agus d’fhill sé ar Éirinn in 1990. Ba léachtóir é le Staidéar Oidhreachta i GMIT, Caisleán an Bharraigh ar feadh níos mó ná scór bliain. Tá cónaí air agus ar a bhean Jessica i gCathair na Mart, Co Mhaigh Eo. D’fhoilsigh Gallery Press sé chnuasach filíochta óna pheann, Scarecrow (1998), The Mouth of a River (2007) agus Carnival Masks (2014) san áireamh. Tá aitheantas bainte amach aige freisin dá shaothair phróis faoi thírdhreach agus fiadhúlra, go háirithe don leabhar Wild Nephin (2020). Is é New Leaf (Gallery, 2022) a chnuasach filíochta is déanaí.

Seán Lysaght was born in Cork in 1957 and brought up in Limerick city. He was educated at Crescent College and University College Dublin. Following several years living abroad, in Switzerland and Germany, he returned to Ireland in 1990 and taught for many years as a lecturer in Heritage Studies at the Galway Mayo Institute of Technology. He lives in Westport, Co Mayo with his wife Jessica. He is the author of several volumes of poems, including Scarecrow (1998), The Mouth of a River (2007) and Carnival Masks (2014) from Gallery Press. He has also written prose about wildlife and landscape: Eagle Country (2018) and Wild Nephin (2020). His most recent collection of poems is New Leaf (Gallery, 2022).

More News