Menu

Clár 2019 An Fhéile Bheag Filíochta fógartha

An Fhéile Bheag Filíochta 2019 programme launched:

Aoine 8 – Domhnach 10 Samhain, Baile an Fheirtéaraigh, Co. Chiarraí.

Friday 8 – Sunday 10 November, Baile an Fheirtéaraigh, Co. Kerry

Tá an Fómhar buailte linn arís agus é in am dúinn cuireadh a chraobhscaoileadh chuig lucht na héigse i gcéin is i gcóngar. Mar is dual, is le lúcháir agus bród a fhógraímid an féasta filíochta atá le fáil i gclár 2019.

Autumn is upon us once again and it’s time for us to issue an invitation to poets and poetry-lovers near and far. As usual, we are proud and excited to announce the feast of poetry to be found in our 2019 programme.

I measc na n-imeachtaí i mbliana beidh ceardlanna agus léamh filíochta leis na filí Nuala Ní Dhómhnaill agus Eiléan Ní Chuilleanáin, léacht ar fhilíocht Mhíchíl Uí Ghuithín á thabhairt ag Séamus Barra Ó Súilleabháin, seimineár ar todhchaí fhoilsitheoireacht na filíochta Gaeilge le Mícheál Ó Conghaile, Ciara Ní É agus Pádraig Ó Snodaigh, le Pádraig Mac Fhearghasa sa chathaoir, agus mar Cheolchoirm na Féile i mbliana beidh an seó ilmheánach Siar agus Aniar, comhléiriú de chuid IMRAM agus Acadamh Ríoga na hÉireann bunaithe ar shaothair na scríbhneoirí Gaeilge sa leabhar Modern Ireland in 100 Artworks, a raibh Máirín Nic Eoin ina eagarthóir Gaeilge air. Anuas ar an méid sin beidh seoladh leabhar, léamhanna oscailte filíochta, oíche bhothántaíochta, siúlóid oidhreachta agus a thuilleadh eile nach iad.

Among the events this year will be workshops and poetry readings with the main guest-poets Nuala Ní Dhómhnaill and Eiléan Ní Chuilleanáin, a lecture on the poetry of Mícheál Ó Guithín given by Séamus Barra Ó Súilleabháin, a seminar on the future of publishing Irish language poetry with Mícheál Ó Conghaile, Ciara Ní É and Pádraig Ó Snodaigh chaired by Pádraig Mac Fhearghasa and this year’s festival concert, the multi-media show Siar agus Aniar, a co-production of IMRAM and the Royal Irish Academy, based on the Irish language works included in the book Modern Ireland in 100 Artworks, of which Máirín Nic Eoin was Irish Editor. There will also be book launches, open poetry readings, a ‘booley night’ of music, singing and poems, a heritage walk and more.

Is i mBaile an Fheirtéaraigh féin a tionólfar formhór na n-imeachtaí, ach beidh an Ceolchoirm in Ionad an Bhlascaoid Mhóir i nDún Chaoin, agus ceol is léamh filíochta an Domhnaigh i Séipéil na mBan Rialta, An Díseart ar an Daingean, lena fuinneoga daite Harry Clarke.

Most of the events take place in Baile an Fheirtéaraigh itself, but the festival concert will be in the Blasket Centre in Dún Chaoin, and the music and poetry session on Sunday morning will be held in the Nun’s Chapel of An Díseart in Daingean Uí Chúis, with it’s Harry Clarke stained glass windows.

Deireadh seachtaine fileata fáiltiúil fuinte i gcomhluadar cluthar caoin cairdiúil mar is dual. Bí linn!

Áirithint Ceardlanna (Gaeilge/Béarla) / Workshop Bookings (Irish/English): Justin 087 9405919

Breis Eolais/ Further Information: eolas@feilebheagfiliochta.com

More News